മലയാളം അക്ഷരമാല
മലയാളത്തില്‍ എത്ര അക്ഷരങ്ങള്‍ ഉണ്ട്‌ എന്ന്‌ കൃത്യമായി പറയുക എളുപ്പമല്ല. അക്ഷരം (syllable), വര്‍ണ്ണം അഥവാ സ്വനിമം (phoneme) എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ആധുനിക ഭാഷാ ശാസ്‌ത്രസങ്കല്‌പങ്ങള്‍ അനുസരിച്ചാണ്‌ ഇക്കാര്യം നിശ്ചയിക്കുന്നത്‌. ഉച്ചാരണക്ഷമമായ ഏറ്റവും ചെറിയ ഭാഷായൂണിറ്റാണ്‌ അക്ഷരം അഥവാ സിലബ്‌ള്‍. അര്‍ത്ഥഭേദമുണ്ടാക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ഭാഷായൂണിറ്റ്‌ വര്‍ണ്ണം അഥവാ സ്വനിമവും. “ഇവയില്‍ 'സിലബ്‌ള്‍' എന്ന അര്‍ത്ഥത്തിലാണ്‌ സാങ്കേതിക ചര്‍ച്ചയില്‍ ഇന്ന്‌ അക്ഷരം എന്ന സംജ്ഞ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്‌. എന്നാല്‍ സാധാരണ സംഭാഷണത്തില്‍, ഇംഗ്ലീഷിന്റെ മാതൃക പിടിച്ച്‌ മലയാളത്തില്‍ 'എത്ര അക്ഷരമുണ്ട' എന്നു ചോദിക്കുന്നവര്‍ 'എത്ര വര്‍ണ്ണമുണ്ട്‌' എന്നറിയാനാണ്‌ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്‌. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാല്‍ ഇംഗ്ലീഷില്‍ 26 വര്‍ണ്ണവും അവ രേഖപ്പെടുത്താന്‍ 26 ലിപിയുമാണുള്ളത്‌. മലയാളത്തില്‍ വര്‍ണവും, ലിപിയും തമ്മിലല്ല, അക്ഷരവും ലിപിയും തമ്മിലാണ്‌ പൊരുത്തം കല്‌പിക്കുന്നത്‌. മലയാളത്തിലെ അക്ഷരസംഖ്യയും ലിപിപരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ കൂടിക്കുഴഞ്ഞുണ്ടായ അവ്യവസ്ഥയാണ്‌ ഇതിനു മുഖ്യകാരണം. വര്‍ണസംഖ്യയാണ്‌ ഏറെക്കുറെ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്‌. അതില്‍ തന്നെ നിസ്സാരമല്ലാത്ത വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്‌ എന്ന്‌ വിവിധ വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ തെളിയിക്കുന്നു.”(1)

ഹെര്‍മന്‍ ഗുണ്ടര്‍ട്ട്‌ 49 വര്‍ണ്ണങ്ങളും ജോര്‍ജ്‌ മാത്തന്‍ 48 വര്‍ണ്ണങ്ങളും എ. ആര്‍. രാജരാജവര്‍മ്മയും ശേഷഗിരി പ്രഭുവും 53 വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ വീതവും നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. 'കേരള പാണിനീയ'ത്തില്‍ എ. ആര്‍. രാജരാജവര്‍മ നിര്‍ദ്ദേശിച്ച അക്ഷരമാലാക്രമം താഴെക്കാണും പ്രകാരമാണ്‌.

?, ? , ?, എന്നീ ലിപികള്‍ മലയാളത്തില്‍ ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ അവ ചേര്‍ന്നുള്ള പദങ്ങള്‍ ഇല്ല. അവയ്‌ക്ക്‌ വര്‍ണമാലയില്‍ സ്ഥാനവുമില്ല.

ഒരു അക്ഷരം - ഒരു ലിപി എന്ന തത്ത്വമാണ്‌ മലയാള ലിപിമാലയില്‍ പൊതുവേ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്‌. അതിനാല്‍ മലയാളത്തിന്റേത്‌ വര്‍ണമാലയല്ല അക്ഷരമാലയാണ്‌ എന്ന്‌ വേണമെങ്കില്‍ പറയാം. എന്നാല്‍ ചില്ലക്ഷരങ്ങള്‍ ഇതിന്‌ ഉദാഹരണമാണ്‌.

അച്ചടിയില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന മലയാള ലിപികളുടെ രൂപകല്‌പന വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ
കടന്നു പോന്നാണ്‌ ഇന്നത്തെ നിലയില്‍ എത്തിയത്‌.

കുറിപ്പുകള്‍
1. സ്‌കറിയ സക്കറിയ, 'കേരളപാണിനീയ'ത്തിനുള്ള അടിക്കുറിപ്പുകള്‍. 'കേരള പാണിനീയം,
ഡി. സി. ബുക്‌സ്‌, കോട്ടയം 2000 - 56 - 57

0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍):

Post a Comment

Total Pageviews

Blog Archive

Followers

About

My Photo
╰» נєвιη k.j
View my complete profile
jebin.k.j. Powered by Blogger.