കായലുകള്‍


കേരളത്തിലെ പ്രധാന കായലുകള്‍ 

വേമ്പനാട്ടു കായല്‍
അഷ്ടമുടിക്കായല്‍
കായംകുളം കായല്‍
ശാസ്‌താംകോട്ടക്കായല്‍
പരവൂര്‍ കായല്‍
ഇടവാക്കായല്‍
നടയറ കായല്‍
അഞ്ചുതെങ്ങ്‌ കായല്‍
കഠിനംകുളം കായല്‍
വേളിക്കായല്‍
വെള്ളായണിക്കായല്‍
കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ കായല്‍
വരാപ്പുഴക്കായല്‍
ഏനാമാക്കല്‍ കായല്‍
മണക്കോടി കായല്‍
മൂരിയാട്‌ കായല്‍
വെള്ളിയാങ്കോട്‌ കായല്‍
ചാവക്കാട്‌ കായല്‍
കുമ്പളക്കായല്‍
കല്‍നാട്‌ കായല്‍
ബേക്കല്‍ കായല്‍
ചിത്താരി കായല്‍
കവ്വായിക്കായല്‍


തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വെള്ളായണിക്കായല്‍, കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ശാസ്‌താംകോട്ടക്കായല്‍, തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയിലെ ഏനാമാക്കല്‍, മണക്കോടി കായലുകള്‍ വയനാട്ടിലെ പൂക്കോട്‌ തടാകം എന്നിവ ശുദ്ധജലതടാകങ്ങളാണ്‌.[[C006]]

0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍):

Post a Comment

Total Pageviews

Blog Archive

Followers

About

My Photo
╰» נєвιη k.j
View my complete profile
jebin.k.j. Powered by Blogger.