വാസ്‌തുവിദ്യ


സവിശേഷമായ വാസ്‌തു വിദ്യാ ശൈലിയുണ്ട്‌ കേരളത്തിന്‌. ലാളിത്യത്തിനു പ്രാധാന്യം നല്‍കിയ ആ ശൈലിയുടെ മാതൃകകള്‍ ദേവാലയങ്ങളും പുരാതന ഭവനങ്ങളുമാണ്‌. തച്ചു ശാസ്‌ത്രപ്രകാരമാണ്‌ അവ നിര്‍മ്മിച്ചിരുന്നത്‌. ക്ഷേത്ര വാസ്‌തു വിദ്യയില്‍ മാത്രമല്ല പല ക്രൈസ്‌തവ, ഇസ്‌ലാമിക ദേവാലയങ്ങളിലും കേരളീയ വാസ്‌തു ശില്‌പ ശൈലി തെളിഞ്ഞു കാണാം. തന്ത്ര സമുച്ചയം, ശില്‌പചന്ദ്രിക, മനുഷ്യലയ ചന്ദ്രിക തുടങ്ങിയവ പ്രസിദ്ധ വാസ്‌തുശില്‌പ ശാസ്‌ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്‌.

0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍):

Post a Comment

Total Pageviews

Blog Archive

Followers

About

My Photo
╰» נєвιη k.j
View my complete profile
jebin.k.j. Powered by Blogger.