കളരിപ്പയറ്റ്‌


കേരളത്തിലെ പ്രാചീന ആയോധനവിദ്യാരീതിയും കായികമുറയുമാണ്‌ കളരിപ്പയറ്റ്‌. കളരികള്‍ എന്നു പേരുള്ള കായിക-ആയുധ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നിന്ന്‌ വികസിച്ച കളരിപ്പയറ്റിന്റെ ഉദ്‌ഭവ ചരിത്രത്തെപ്പറ്റി ഭിന്നമായ പല അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്‌. വടക്കന്‍ കേരളത്തിലും തെക്കന്‍ കേരളത്തിലും നിലനില്‍ക്കുന്ന വ്യത്യസ്‌തമായ കളരിപ്പയറ്റു ശൈലികളാണ്‌ വടക്കന്‍ ശൈലിയും തെക്കന്‍ ശൈലിയും. മധ്യകേരളത്തില്‍ നിലവിലുള്ള രീതിയാണ്‌ മധ്യകേരളശൈലി. കളരികളില്‍ ഗുരുക്കന്മാര്‍ക്കു കീഴില്‍ ദീര്‍ഘനാളത്തെ പരിശീലനം കൊണ്ടു മാത്രമേ കളരിപ്പയറ്റ്‌ പഠിക്കാനാകൂ. അനുഷ്‌ഠാനപരമാണ്‌ കളരികളിലെ പരിശീലനം. വ്യക്തമായ പാഠ്യപദ്ധതിയും പരിശീലന ക്രമവും കളരിപ്പയറ്റിനുണ്ട്‌. വ്യത്യസ്‌തവും എന്നാല്‍ പരസ്‌പരം ബന്ധമുള്ളതുമായ നാല്‌ ഘടകങ്ങള്‍ കളരിപ്പയറ്റിലുണ്ട്‌. മെയ്‌പ്പയറ്റ്‌, കോല്‍പ്പയറ്റ്‌, ആയുധപ്പയറ്റ്‌, വെറും കൈപ്പയറ്റ്‌ എന്നിവയാണ്‌ ആ ഘടകങ്ങള്‍. ഇതിനു പുറമേ മര്‍മവിദ്യ, ഉഴിച്ചില്‍, ചികിത്സകള്‍ എന്നിവയും കളരിയഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്‌. ഗുരു ഉച്ചരിക്കുന്ന വായ്‌ത്താരികള്‍ക്കനുസരിച്ചാണ്‌ കളരിയില്‍ അഭ്യാസങ്ങള്‍ പഠിക്കുന്നത്‌.

കളരിപ്പയറ്റുമായും ആയോധനപാരമ്പര്യവുമായും ബന്ധപ്പെട്ട്‌ മധ്യകാല കേരളത്തില്‍ നിരവധി സാമൂഹിക സ്ഥാപനങ്ങളും ലെജന്‍ഡുകളും രൂപപ്പെടുകയുണ്ടായി. കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്‌ അവ. കുടുംബങ്ങളും വ്യക്തികളും തമ്മിലുള്ള കുടിപ്പക, കളരി അഭ്യാസങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള അങ്കം, പൊയ്‌ത്ത്‌ തുടങ്ങിയവ ഇങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ട സാമൂഹിക സ്ഥാപനങ്ങളാണ്‌. ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലെജന്‍ഡുകളാണ്‌ വടക്കന്‍ പാട്ടുകള്‍ എന്ന ഫോക്‌ ഗാനസാഹിത്യത്തില്‍ കാണാവുന്നത്‌. കേരളീയ കലകളെയും കളരിപ്പയറ്റ്‌ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. സമരാഘോഷകലകളായ കൊങ്ങന്‍പട, ഓച്ചിറക്കളി, ഓണത്തല്ല്‌ തുടങ്ങിയവയിലും തെയ്യം, യാത്രക്കളി തുടങ്ങിയ അനുഷ്‌ഠാന കലകളിലും കൃഷ്‌ണനാട്ടം, കഥകളി തുടങ്ങിയ ക്ലാസ്സിക്കല്‍ കലകളിലും കോല്‍ക്കളി, പരിചമുട്ടുകളി, ചവിട്ടുനാടകം, ആദിവാസി നൃത്തങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയിലും കളരിപ്പയറ്റിന്റെ ശക്തമായ സ്വാധീനമുണ്ട്‌. മലയാളത്തിലെ ആധുനിക പരീക്ഷണനാടകവേദിയും കളരിപ്പയറ്റിന്റെ സാധ്യതകള്‍ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്‌.

കളരിപ്പയറ്റ്‌ പഠിക്കാന്‍ നിരവധി കളരിസംഘങ്ങള്‍ കേരളത്തിലുണ്ട്‌. കേരള സ്‌പോര്‍ട്‌സ്‌ കൗണ്‍സിലിന്റെ കീഴില്‍ കേരള കളരിപ്പയറ്റ്‌ അസോസിയേഷന്‍ എന്ന സംഘടനയുമുണ്ട്‌.

0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍):

Post a Comment

Total Pageviews

Blog Archive

Followers

About

My Photo
╰» נєвιη k.j
View my complete profile
jebin.k.j. Powered by Blogger.