കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍


നാഷണല്‍ ടെക്‌സ്റ്റൈല്‍ കോര്‍പ്പറേഷനു കീഴിലുള്ള അഞ്ച്‌ തുണി മില്ലുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ കേരളത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പ്രധാന കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ :

കൊച്ചി എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാല
കൊച്ചിന്‍ ഷിപ്പ്‌യാര്‍ഡ്‌
ഫെര്‍ട്ടിലൈസേഴ്‌സ്‌ ആന്റ്‌ കെമിക്കല്‍സ്‌ ട്രാവന്‍കൂര്‍ ലിമിറ്റഡ്‌ (FACT)
ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ ന്യൂസ്‌ പ്രിന്റ്‌, കോട്ടയം
ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ ലാറ്റക്‌സ്‌ ലിമിറ്റഡ്‌
ഇന്ത്യന്‍ റെയര്‍ എര്‍ത്ത്‌സ്‌ ലിമിറ്റഡ്‌, എറണാകുളം
ഇന്ത്യന്‍ ടെലിഫോണ്‍ ഇന്‍ഡസ്‌ട്രീസ്‌ , പാലക്കാട്‌
ഇന്‍സ്‌ട്രമെന്റേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ്‌, പാലക്കാട്‌
ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ ഇന്‍സെക്ടിസൈഡ്‌സ്‌ ലിമിറ്റഡ്‌, എറണാകുളം
ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ മെഷിന്‍ ടൂള്‍സ്‌ (HMT)ലിമിറ്റഡ്‌, എറണാകുളം
ബാമര്‍ലാറി കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്‌, എറണാകുളം
കൊച്ചിന്‍ റിഫൈനറീസ്‌ ബാമര്‍ ലോറി ലിമിറ്റഡ്‌, എറണാകുളം
ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ ഓര്‍ഗാനിക്‌ കെമിക്കല്‍സ്‌ ലിമിറ്റഡ്‌, എറണാകുളം
കണ്ണൂര്‍ സ്‌പിന്നിങ്ങ്‌ ആന്റ്‌ വീവിങ്‌ മില്‍സ്‌
വിജയമോഹിനി മില്‍സ്‌, തിരുവനന്തപുരം
പാര്‍വതി മില്‍സ്‌, കൊല്ലം
കേരള ലക്ഷ്‌മി മില്‍സ്‌, തൃശ്ശൂര്‍
അളഗപ്പ ടെക്‌സ്റ്റൈല്‍ (കൊച്ചിന്‍) മില്‍സ്‌, തൃശ്ശൂര്‍ [[E022]]

0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍):

Post a Comment

Total Pageviews

Blog Archive

Followers

About

My Photo
╰» נєвιη k.j
View my complete profile
jebin.k.j. Powered by Blogger.