പ്രധാന പൊതുമേഖലാ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങള്‍


പ്രധാന സംസ്ഥാന പൊതുമേഖലാ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങള്‍
ആസ്‌ട്രല്‍ വാച്ചസ്‌ ലിമിറ്റഡ്‌
ആട്ടോകാസ്‌റ്റ്‌ ലിമിറ്റഡ്‌
ഫോം മാറ്റിംഗ്‌സ്‌ (ഇന്ത്യ) ലിമിറ്റഡ്‌
ഫോറസ്‌റ്റ്‌ ഇന്‍ഡസ്‌ട്രീസ്‌ (ട്രാവന്‍കൂര്‍) ലിമിറ്റഡ്‌
ഹാന്റിക്രാഫ്‌റ്റ്‌സ്‌ ഡെവലപ്‌മെന്റ്‌ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫ്‌ കേരള ലിമിറ്റഡ്‌
കെല്‍ട്രോണ്‍ കംപോണന്റ്‌ കോംപ്ലക്‌സ്‌ ലിമിറ്റഡ്‌
കെല്‍ട്രോണ്‍ ക്രിസ്‌ടല്‍സ്‌ ലിമിറ്റഡ്‌
കെല്‍ട്രോണ്‍ ഇലക്ട്രോ സെറാമിക്‌സ്‌ ലിമിറ്റഡ്‌
കെല്‍ട്രോണ്‍ മാഗ്നറ്റിക്‌സ്‌ ലിമിറ്റഡ്‌
കെല്‍ട്രോണ്‍ റെസിസ്‌റ്റോര്‍സ്‌ ലിമിറ്റഡ്‌
കേരള ആര്‍ട്ടിസാന്‍സ്‌ ഡെവലപ്‌മെന്റ്‌ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ്‌
കേരള ആട്ടോമൊബൈല്‍സ്‌ ലിമിറ്റഡ്‌
കേരള ക്ലേയ്‌സ്‌ ആന്റ്‌ സിറാമിക്‌ പ്രോഡക്ട്‌സ്‌ ലിമിറ്റഡ്‌്‌
കേരള ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ആന്റ്‌ അലൈഡ്‌ എഞ്ചിനീയറിംഗ്‌ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്‌
കേരളാ ഗാര്‍മെന്റ്‌സ്‌ ലിമിറ്റഡ്‌
കേരള ഹൈടെക്‌ ഇന്‍ഡസ്‌ട്രീസ്‌ ലിമിറ്റഡ്‌
കേരളാ ഇന്‍ഡസ്‌ട്രിയല്‍ ഇന്‍ഫ്രാസ്‌ട്രക്‌ചര്‍ ഡെവലപ്‌മെന്റ്‌ കോര്‍പ്പറേഷന്‍
കേരള ഖാദി ആന്റ്‌ വില്ലേജ്‌ ഇന്‍ഡസ്‌ട്രീസ്‌ ബോര്‍ഡ്‌
കേരള സംസ്ഥാന വ്യവസായ വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ്‌
കേരള സ്റ്റേറ്റ്‌ ഡ്രഗ്‌സ്‌ ആന്റ്‌ ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍സ്‌ ലിമിറ്റഡ്‌
കേരള സ്റ്റേറ്റ്‌ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്‌ ഡെവലപ്‌മെന്റ്‌ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ്‌
കേരള സ്റ്റേറ്റ്‌ ഹാന്‍ഡ്‌ലൂം ഡെവലപ്‌മെന്റ്‌ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ്‌
കേരള സ്റ്റേറ്റ്‌ ഇന്‍ഡസ്‌ട്രിയല്‍ ഡെവലപ്‌മെന്റ്‌ കോര്‍പ്പറേഷന്‍
കേരള സ്റ്റേറ്റ്‌ ഇന്‍ഡസ്‌ട്രിയല്‍ എന്റര്‍പ്രൈസസ്‌ ലിമിറ്റഡ്‌
കേരള സ്റ്റേറ്റ്‌ ഇന്‍ഡസ്‌ട്രിയല്‍ പ്രോഡക്ട്‌സ്‌ ട്രേഡിംഗ്‌ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ്‌
കേരള സ്റ്റേറ്റ്‌ മിനറല്‍ ഡെവലപ്‌മെന്റ്‌ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ്‌
കേരള സ്റ്റേറ്റ്‌ പാമീറ പ്രോഡക്ട്‌സ്‌ ഡെവലപ്‌മെന്റ്‌ ആന്റ്‌ വര്‍ക്കേഴ്‌സ്‌ വെല്‍ഫയര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ്‌
കേരള സ്റ്റേറ്റ്‌ ടെക്‌സ്റ്റൈല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ്‌
മലബാര്‍ സിമന്റ്‌സ്‌ ലിമിറ്റഡ്‌
സീതാറാം ടെക്‌സ്റ്റൈല്‍സ്‌ ലിമിറ്റഡ്‌
സ്റ്റീല്‍ കോംപ്ലക്‌സ്‌ ലിമിറ്റഡ്‌
സ്റ്റീല്‍ ഇന്‍ഡസ്‌ട്രിയല്‍സ്‌ കേരള ലിമിറ്റഡ്‌
സ്റ്റീല്‍ ആന്റ്‌ ഇന്‍ഡസ്‌ട്രിയല്‍ ഫോര്‍ജിങ്ങ്‌സ്‌ ലിമിറ്റഡ്‌
കേരള സിറാമിക്‌സ്‌ ലിമിറ്റഡ്‌
കേരള മിനറല്‍സ്‌ ആന്റ്‌ മെറ്റല്‍സ്‌ ലിമിറ്റഡ്‌
കേരള സംസ്ഥാന കശുവണ്ടി വികസന കോര്‍പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ്‌
കേരള സംസ്ഥാന കയര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ്‌
മെറ്റല്‍ ഇന്‍ഡസ്‌ട്രീസ്‌ ലിമിറ്റഡ്‌
ട്രാവന്‍കൂര്‍ സിമന്റ്‌സ്‌ ലിമിറ്റഡ്‌
ട്രാവന്‍കൂര്‍ ഷുഗേഴ്‌സ്‌ ആന്റ്‌ കെമിക്കല്‍സ്‌ ലിമിറ്റഡ്‌
ട്രാവന്‍കൂര്‍ കൊച്ചിന്‍ കെമിക്കല്‍സ്‌ ലിമിറ്റഡ്‌
ട്രാക്കോ കേബിള്‍ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്‌
ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മേഴ്‌സ്‌ ആന്റ്‌ ഇലക്ട്രിക്കല്‍സ്‌ കേരള ലിമിറ്റഡ്‌
കേരള അഗ്രോമെഷിനറി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ്‌
മീറ്റ്‌ പ്രോഡക്ട്‌സ്‌ ഓഫ്‌ ഇന്ത്യാ ലിമിറ്റഡ്‌
ഓയില്‍ പാം ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്‌
ട്രിവാന്‍ഡ്രം റബര്‍ വര്‍ക്‌സ്‌ ലിമിറ്റഡ്‌
കേരള ഫീഡ്‌സ്‌ ലിമിറ്റഡ്‌
കേരള സ്റ്റേറ്റ്‌ ഫുഡ്‌ ഇന്‍ഡസ്‌ട്രീസ്‌ ലിമിറ്റഡ്‌[[E021]]

0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍):

Post a Comment

Total Pageviews

Blog Archive

Followers

About

My Photo
╰» נєвιη k.j
View my complete profile
jebin.k.j. Powered by Blogger.