ആധുനിക ചരിത്രം


കേരള ചരിത്രത്തിലെ ആധുനിക ഘട്ടം പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടു മുതല്‍ ആരംഭിക്കുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ്‌ കോളനി വാഴ്‌ച പൂര്‍ണ്ണമായതു മുതല്‍ ഇന്നു വരെയുള്ള ചരിത്രഘട്ടമാണിത്‌. ആധുനിക കേരള സമൂഹത്തിന്റെ രൂപവത്‌കരണം നടന്നതും ഈ കാലയളവിലാണ്‌. നേരിട്ടുള്ള ബ്രിട്ടീഷ്‌ ഭരണം നിലവിലില്ലായിരുന്ന തിരുവിതാംകൂര്‍ ആയിരുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രബലമായ രാജ്യം.[[B075]]


                 
ബ്രിട്ടീഷ്‌ ആധിപത്യം ബ്രിട്ടീഷ്‌ വാഴ്‌ചയ്‌ക്കെതിരേ
പുരോഗതിയുടെ ഉദയം : തിരുവിതാംകൂര്‍   കൊച്ചി
തിരുവിതാംകൂര്‍    മലബാര്‍
കേരളസംസ്ഥാനം

0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍):

Post a Comment

Total Pageviews

Blog Archive

Followers

About

My Photo
╰» נєвιη k.j
View my complete profile
jebin.k.j. Powered by Blogger.