കണിമംഗലം


പിത്തള ശില്‍പ്പങ്ങള്‍ക്കും വിളക്കുകള്‍ക്കും പ്രശസ്‌തമായ സ്ഥമാണ്‌ കണിമംഗലം. പയ്യന്നൂരിനടുത്താണ്‌ ഈ സ്ഥലം.

0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍):

Post a Comment

Total Pageviews

Blog Archive

Followers

About

My Photo
╰» נєвιη k.j
View my complete profile
jebin.k.j. Powered by Blogger.