കെന്ത്രോന്‍ പാട്ട്‌


കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയില്‍ നിലവിലുള്ള അനുഷ്‌ഠാനകല. സ്‌ത്രീകളുടെ ഗര്‍ഭരക്ഷയ്‌ക്കായി നടത്തുന്നു. വണ്ണാന്‍ ജാതിയില്‍പ്പെട്ടവരാണ്‌ മന്ത്രവാദപരമായ ഈ അനുഷ്‌ഠാനം നടത്തുന്നത്‌. 'ഗന്ധര്‍വന്‍' എന്ന പദത്തിന്റെ നാടന്‍ രൂപമാണ്‌ കെന്ത്രോന്‍. ഗന്ധര്‍വന്റെയും യക്ഷന്റെയും കളം വരച്ച്‌ ഗര്‍ഭിണിയുടെ ശരീരത്തില്‍ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള ഗന്ധര്‍വനെ ഒഴിപ്പിക്കാന്‍ വേണ്ടിയുള്ള പാട്ടുകള്‍ പാടുന്നു. ശാപവും പാപവും ഒഴിപ്പിക്കുന്ന പാട്ട്‌, കന്നല്‍പ്പാട്ട്‌, മാരന്‍ പാട്ട്‌, പൊലിച്ചു പാട്ട്‌ എന്നിവയാണ്‌ ഗാനങ്ങള്‍. രാത്രിയില്‍ കാമന്‍, കന്നി എന്നീ തെയ്യങ്ങളും കെന്ത്രോന്‍ പാട്ടിന്റെ ഭാഗമായുണ്ട്‌. ഗന്ധര്‍വനാണ്‌ കാമന്‍ തെയ്യം.

0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍):

Post a Comment

Total Pageviews

Blog Archive

Followers

About

My Photo
╰» נєвιη k.j
View my complete profile
jebin.k.j. Powered by Blogger.