വൈദ്യപരമ്പര


ബി. സി. അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ്‌ ഇന്ത്യയില്‍ ആയുര്‍വേദത്തിന്റെ സംഹിതകള്‍ രൂപപ്പെട്ടത്‌. അതോടെ അത്‌ ശാസ്‌ത്രീയ പദ്ധതി എന്ന നിലയിലുള്ള വ്യക്തിത്വം ആര്‍ജ്ജിക്കാന്‍ ആരംഭിച്ചു. ഇന്ത്യന്‍ സങ്കല്‌പമനുസരിച്ച്‌ ബ്രഹ്മാവാണ്‌ ആയുര്‍വേദത്തിന്റെ ആദിമനായ ഗുരു. ബ്രഹ്മാവില്‍ നിന്ന്‌ പ്രജാപതി ആയുര്‍വേദം പഠിച്ചു. പ്രജാപതിയില്‍ നിന്ന്‌ അശ്വനീ കുമാരന്മാരും അവരില്‍ നിന്ന്‌ ഇന്ദ്രനും പഠിച്ചു. ഇന്ദ്രനില്‍ നിന്ന്‌ വിജ്ഞാനമാര്‍ജ്ജിച്ച ആചാര്യന്മാരാണ്‌ മനുഷ്യര്‍ക്കിടയില്‍ ആയുര്‍വേദം പ്രചരിപ്പിച്ച ആദിമരായ മഹാവൈദ്യന്മാര്‍. ഹിന്ദു പുരാണത്തിലെ ദേവരാജാവായ ഇന്ദ്രനാവണമെന്നില്ല ഈ ഇന്ദ്രന്‍. പ്രാചീനകാലത്തെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ശാസ്‌ത്രജ്ഞനും അധ്യാപകനുമായിരുന്നിരിക്കാം അദ്ദേഹം. ഭരദ്വാജന്‍, ആത്രേയന്‍, ധന്വന്തരി, കശ്യപന്‍ തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെപ്പേര്‍ ഇന്ദ്രനില്‍ നിന്ന്‌ ആയുര്‍വേദം പഠിച്ചുവെന്നാണു വിശ്വാസം. അവരുടെ ശിഷ്യരിലൂടെ ആയുര്‍വേദം ശ്രേഷ്‌ഠമായ ചികിത്സാപദ്ധതിയും ജീവിതദര്‍ശനവുമായി വികസിച്ചു. ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങളുമുണ്ടായി. ഓരോ മഹാവൈദ്യനും ആയുര്‍വേദത്തിന്റെ ആദിമാചാര്യരായി വ്യത്യസ്‌ത ആളുകളെയാണു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുള്ളത്‌.

0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍):

Post a Comment

Total Pageviews

Blog Archive

Followers

About

My Photo
╰» נєвιη k.j
View my complete profile
jebin.k.j. Powered by Blogger.